Informace o projektu prostřednictvím tisku, televize a webových stránek

V průběhu realizace projektu jednoznačně vyplynul vysoký zájem osob, podnikatelů, dotčených projektem. Z poptávky těchto účastnílů byl jednoznačně podpořen zájem o realizace školeních, seminářů a dalších akcí umožňujících vzájemná setkání s možností diskuze na daná témata. Proto byla kapitola informací ve sdělovacích prostředcích poněkud potlačena. Přesto v některých časopisek, v místním tisku byly zveřejněny články a informace mapující problémy venkova, jako takového.

Fotodokumentace     - televizní pořad "Snídaně s Novou"
                                 - články v časopisech "Já mám koně" a "Finance magazine"