Analýza a sběr dat

V rámci této aktivity projektu, byly vyhodnoceny základní údaje zpracované na území dvou místních akčních skupin, nacházejících se v Karlovarském a Středočeském kraji.

Jako základní problémy podnikatelů byly vyhodnoceny skutečnosti jako nedostatečné Cash Flow, špatná nabídka finančních služeb bankovními ústavy, minimální uplatňování moderních nástrojů ekonomiky, informačních služeb, nedostatek kvalitního pracovního potenciálu území. Dále je nutné uvést neduhy zakotvené i ve stávajících podkladových materiálech, jako např. swot  analýzy pořizované mikroregiony nebo kraji, ze kterých vyplývá stále nízké využívání dotačních zdrojů podnikatelskou sférou, která má současně nízkou víru v reálnost těchto zdrojů.

Dalším negativizmem venkovských podnikatelů je i neuplatňování a nízké povědomí o moderních technologiích a možnostech jejich uplatnění v podnikání.