Kulaté stoly

Na základě prvotního sběru dat byla vytypována témata vhodná pro zhodnocení a projednání v rámci jednotlivých kulatých stolů.

ks01.jpg 

 

Jako ideální bylo vyhodnoceno konání těchto debatních, kulatých stolů v rámci "Evropské konference o venkovu". Základním důvodem pro realizaci v tomto prostředí byla evropská účast podnikatelů, představitelů místních samospráv, státní sféry. Dalším pozitivním faktorem se jevila účast evropského charakteru, která umožňovala vyšší objektivitu rozhovorů nezatíženou územními vlivy způsobenými lokalitou ČR, místními náviky a zvyklostmi atd.

ks02.jpg
      Témata kulatých stolů byla: 
  • Vzdělávání na venkově a pro venkov,
  • kofinancování připravovaných projektů,
  • společné problémy přistupujících zemí při zapojení do aktivit.

 
Fotodokumentaci z pořádaných "Kulatých stolů" naleznate ve "Fotogalerii" v sekci "Centrum venkovského podnikání".