Centrum venkovského podnikání

      Projekt vznikl díky účasti a finanční pomoci ze zdrojů MMR ČR                     
    prostřednictvím programu 217 115 - Program obnovy venkova.

Předkladatel projektu:

Svazek obcí mikroregionu Bratronicko

IČ: 70129452

Partneři projektu:

Diana s r.o.

IČ: 47541393
 

MOTT MACDONALD Praha, spol. s.r.o.

IČ: 48588733
 

Srdce Čech, o.p.s.

     Cíl projektu:
    Cílem projektu byla podpora hospodářského potenciálu venkova.


    Specifickými cíli pak:

 • Rozvoj hospodářství při využívání místních hmotných zdrojů a zaměstnanosti místního obyvatelstva, tj. rozvoj zemědělského podnikání, služeb cestovního ruchu apod.
 • Podpora a obnova starých řemesel.
 • Rozvoj netradičních, obnovitelných zdrojů energie a jejich využití v podnikání.
 • Podpora vzájemné spolupráce místního veřejného a soukromého sektoru - podnikatelů se složkami státní a místní správy.
 • Poradenství při např. administrativním zajištění dotačních zdrojů pro jednotlivé podnikatele.
 • Podpora místního podnikání a vzájemné spolupráce v rámci ČR - drobní a střední podnikatelé.
 • Rozvoj ekologicky nezávadného hospodářství.
 • Prezentace existujících, modelových podnikatelských příkladů v ČR.
 • Podpora informovanosti a osvěty podnikatelské venkovské struktury a obyvatel venkova.
 • Pomoc venkovu ve věci prosazování do praxe základních metodik a rozvojových strategií.


    Realizované aktivity projektu:

 • realizace seminářů
 • informace prostřednictvím tisku
 • informace o činnosti Centra venkovského podnikání prostřednictvím webových stránek
 • realizace školení
 • realizace kulatých stolů se členy Vlády ČR
 • vydání sborníku - brožury s uveřejněním aktivit a výstupů projektu
  (v nákladu 500 ks).

Realizace projektu: 05 - 12 / 2005
Finanční objem: 850 tis. Kč 
  z toho 350 tis. Kč ze zdrojů předkladatele projektu
  a 500 tis. Kč podpora ze státního rozpočtu prostřednictvím Programu obnovy venkova