Zde naleznete informace, které byly publikovány v některém z hromadných sdělovacích prostředků a které se nějakým způsobem týkají firmy Diana s r.o.

Je zde také zachycena samostatná publikační činnost MVDr. Kubáta (jednatele firmy).