ŠUMAVA

- zpracování studie "Záchrana tváře šumavského domova - vytvoření
památkového souboru"

Investor akce: NP a CHKO Šumava
Statutární zástupce: Ing. František Krejčí
Tel. kontakt: 388 450 111
Termín plnění: červenec 2009 - duben 2010
Činnost firmy Diana s r.o.: - vytvoření památkového souboru specifického charakteru šumavské
urbanistiky, architektury a regionálního rázu za účelem zvýšení odborné  
ochrany a finanční podpory při rekonstrukci vytipovaných památek.