Zámek Vimperk

- změna statutu kulturní památky na národní kulturní památku

Investor akce: NP a CHKO Šumava
Statutární zástupce: Ing. František Krejčí
Tel. kontakt: 388 450 111
Termín plnění: listopad 2009 - březen 2010
Činnost firmy Diana s r.o.: - výkon čiností podporující změnu statutu kulturní památky
"Zámek Vimperk" na stávající národní kulturní památku
- činnosti, jejichž výsledkem je soubor veškeré dokumentace a odborných
stanovisek dotčených institucí v rozsahu dostačujícím pro proces
prohlášení za národní  kulturní památku - Usnesení vlády ČR č.
101 ze dne
8. 2. 2010