Schwarzenberský plavební kanál

- prohlášení za národní kulturní památku

Investor akce: NP a CHKO Šumava
Statutární zástupce: Ing. František Krejčí
Tel. kontakt: 388 450 111
Termín plnění: březen 2010 - prosinec 2011
Činnost firmy Diana s r.o.:

- zmapování současného stavu uvedené památky
- celkový popis památky a rozbor výchozího stavu
- upřesnění rozsahu nedostatků, které přímo brání k povýšení na národní

kulturní památku
- reidentifikace jednotlivých částí této památky
- fotodokumentace

 
 
 
 
 
Schwarzenberský kanál