Obec Vodochody - Hoštice

- Kanalizace a ČOV

Investor akce: Obec Lázně Libverda
Statutární zástupce: František Stojec
Dodavatel: MAO a.s.
Finanční objem: 101 mil. Kč
Termín plnění: 2009 - 2015
   
Charakteristika akce:

V rámci výstavby je realizována ČOV pro 800 EO.

Dále cca 7 km kanalizačních řadů.