KOUNOV

- odstranění havarijního stavu povodní postižené obce

Investor akce: obec Kounov,okr. Rychnov nad Kněžnou
Statutární zástupce: Zdeněk Šritr, starosta
Tel. kontakt: 494 664 196
Dodavatel akce: SUDOP Plzeň a.s.
Finanční objem: cca 100 mil. Kč.
Stručný popis akce: kompletní rekonstrukce a výstavba komunikací, mostů, vodovodů, kanalizace, opěrných zdí
Charakteristika akce: pomoc povodní postižené obci
Termín plnění: akce byla zahájena v roce 1999 a stále probíhá – proinvestováno cca 32 mil. Kč.
Činnost firmy Diana s r.o.: - stavební poradenská činnost
- pomoc při koordinaci stavby
- pomoc při zajištění zdrojů financování