SPYTIHNĚV

- výstavba domu s pečovatelskou službou

Investor akce: obec Spytihněv, okr. Zlín
Statutární zástupce: Marie Vojtíková, starostka
Tel. kontakt: 577 943 029
Dodavatel akce: VSB divize 1., s.r.o., České Budějovice
Finanční objem: 13,912 mil. Kč
Stručný popis akce: výstavba domu s pečovatelskou službou
Charakteristika akce: pomoc povodní postižené obci
Termín plnění: srpen 1999 – červenec 2000
Činnost firmy Diana s r.o.: - projednání veškerých náležitostí s orgány státní správy, nadacemi a dalšími
  třetími osobami
- zajištění finančního krytí celé akce
- koordinační činnost
- stavební poradenská činnost